Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz Wstępu Do Lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork w związku z licznymi wywrotami, złomami oraz innymi sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu przebywania w lesie powstałymi po wichurach w nocy 11/12 sierpnia 2017 roku, na podstawie § 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późn.zm.) w związku z § 22 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 roku, wprowadza na podstawie wydanej Decyzji Nr 24/2017 z dnia 18 sierpnia 2017roku okresowy ZAKAZ WSTĘPU DO LASU na terenie Leśnictwa CZECH, obejmujący odziały leśne: 235, 236, 255, 256, 257.

Zakaz zostaje wprowadzony od 18.08.2017r. do odwołania.