Lista aktualności Lista aktualności

O lasach prywatnych w Nadleśnictwie Lębork

W dniu wczorajszym tj. 19 kwietnia 2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Lębork odbyło się spotkanie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lębork, przedstawicieli starostw powiatowych z Lęborka i Słupska oraz członków Pomorskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych.

Poza omówieniem spraw bieżących właściciele lasów prywatnych szkolili się z zakresu możliwości wykonania nowowprowadzonych działań inwestycyjnych na obszarach leśnych związanych ze wsparciem finansowym w ramach PROW na lata 2014-2020. Szkolenie przeprowadził sekretarz Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych Kol. Adam Dominiecki.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork w oparciu o zapisy ustawy o lasach sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi, powierzony mu przez Starostę, mając na uwadze zwłaszcza obowiązek powszechnej ochrony trwałości lasów a także powiększanie zasobów leśnych m.in. w wyniku zalesiania nowych powierzchni. Podstawowym dokumentem na podstawie, którego właściciele lasów prywatnych prowadzą gospodarkę leśną jest Uproszczony Plan Urządzania Lasu zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Lasy prywatne na terenie administrowanym przez Nadleśnictwa Lębork zajmują powierzchnię 1063,34 ha.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!